Photos CSV Hunnefest 2013 – Merci gesot

Den Comité vun der CSV Gemeng Käerjeng seet iech alleguerten Merci vir

den flotten Dag dee mir zesummen de Sonnden um Hunnefest verbruecht hunn.

Merci soen mir och dem Emmy an dem Erny vir déi 25 Joer Hunnesfest. Leider

war dëst déi leschte Kéier wou mer Frënn vun der CSV konnten hei begréissen.

Merci och allen CSV Kandidaten déi de Wee op Kéinzeg fonnt hunn vir mat eis e puer

gemittlech Stonnen ze verbréngen. Merci soe mir och allen Fräiwëllegem déi gehollef

hunn dass dat allerlescht Hunnefest wei ëmmer en vollen Erfolleg sollt ginn.1_34178370 1_34178371 1_34178372 1_34178373 1_34178374 1_34178375 1_34178376 1_34178377 1_34178378 1_34178379 1_34178380 1_34178381 1_34178382 1_34178383 1_34178384 1_34178385 1_34178386 1_34178387 1_34178388 1_34178389 1_34178390 1_34178391 1_34178392 1_34178393 1_34178394 1_34178395 1_34178396 1_34178397 1_34178399 1_34178400 1_34178401 1_34178402 1_34178403 1_34178404 1_34178405 1_34178406 1_34178407 1_34178408

Hannerloosst eng Äntwert

  • (gëtt net verëffentlecht)