Infos Gemengerot

Neien Kulturzentrum zu Käerjeng

Nodeems an den leschten Joeren ganz vill an dei nei Schoul wei och an nei Sportinfrastrukturen zu Käerjeng an der Gemeng investéiert ginn ass, gëtt elo och an nei kulturell Infrastrukturen investéiert. Zu Käerjeng gëtt Hall 75 elo endlech duerch eng nei multifunktionel Hall op der Plaatz vun der Hall Siebenbour ersat. Dësen Projet ass den 19 Januar 2015 am Gemengerot unanime gestëmmt ginn. Mir soen der Hall ...

Weider liesen

Sport an Kultur Projets Gemeng Käerjeng

An e puer Wochen ass et esou weit. Dann gi weider zwee wichteg Projet fäerdeg a kennen den eenzelne Veräiner zu Verfügung gestallt ginn. Et ass dëst déi nei Sportshal zu Lénger (Investissement vun 3.4 Millioune €) an dësweideren kennen dann och déi nei Vestiairë zu Kënzeg vum Fussball iwwerholl ginn (Investissement vun 3.3 Millioune €). Aweiung vun den neien Vestiaire vum Fussball ass den 15 November zu Kënzeg ...

Weider liesen

Projets votés Gemeng Käerjeng seit 2012

Hei fannt dir en Oplëschtung vun den Projet déi séit Enn 2012 am Gemengerot Käerjeng gestemmt goufen an am cadre vun Käerjeng goes 2020 realiséiert ginn. Réaménagement des rues au Centre de Hautcharage (Eglise, Ecole, Choeur, Klosenbierg, Moulin et Schouweiler) Voté au conseil communal du 5 octobre 2015 Budget : 1.630.000 €  Début probable du chantier: printemps 2016 Durée probable du chantier : 12 – 18 ...

Weider liesen

Invitatioun Gemeng Käerjeng

D’Police Grand-Ducale vun Käerjeng invitéieren iech mat der Ennerstëtzung vum Schäfferod vun der Gemeng Kärjeng op eng öffentlech Konferenz zum Thema: “Schutzmoosnahme géint Abroch”

Weider liesen

Gemengerot Käerjeng 05.10.2015

Am Cader vun Käerjeng goes Internet huet den Gemengerot an der Sitzung vum 05. Oktober des Projet gestëmmt. Et gëtt weider an den Stroossebau investéiert an dëst am Zentrum vun Uewerkäerjeng wou an der rue de l’église, rue de l’école, rue Klosebierg, rue du Moulin an rue de Schouweiler Réseaux nei gemaach ginn. (Käschtepunkt: 1.6 Mio €). Dësweideren ass och den Projet vun der rue des Prés zu Käerjeng gestëmmt ...

Weider liesen

Aweiung vun den erneierte Stroossen rue de l’Eglise, rue des Prés, rue de la Poste a rue de l’Ecole

Den 25. September 2015 sinn no 22 Méint Bauzäit den Projet vun der Instandsetzung vun eisen Stroossen zu Käerjeng ronderëm Place Claus Cito, d.h. rue de l’Eglise, rue de l’Ecole, e Deel vun der rue des Prés an rue de la Poste ageweit ginn. Hei huet Gemeng eppes 2,0 Milliounen € investéiert. Dësen Projet dréit bedeitend zur Verschéinerung vun eisem Duerfkär vun Käerjeng bei an ass parallel gelaf mat ...

Weider liesen

Contournement Käerjeng

Pläne ab 2016 einsehbar Bewegung im Dossier „Contournement“ Niederkerschen. Seit Jahren ist der Bau einer Umgehungsstraße in Niederkerschen ein Thema. Anfang 2016 sollen nun die Pläne von vier Varianten in den Gemeindehäusern von Differdingen, Dippach, Käerjeng und Sassenheim zwecks öffentlicher Begutachtung ausgelegt werden. Dies bestätigte Nachhaltigkeitsminister François Bausch in einer parlamentarischen ...

Weider liesen

Sport an Kultur Projets Gemeng Käerjeng

An e puer Wochen ass et esou weit. Dann gi weider zwé wichteg Projets ferdeg a kennen den eenzelne Vereiner zu Verfügung gestallt ginn. Et ass dest dei nei Sportshal zu Lenger (Investissement vun 3.2 Millioune €) an desweideren kennen dann och dei nei Vestiares zu Kéinzeg vum Fussball iwerholl ginn (Investissment vun 2.6 Millioune €). Paralell zum Sport fänkt dann elo och de Projet vum neie Käerjenger Treff ...

Weider liesen

Gemeng Käerjeng – Demande d’allocation d’une prime d’encouragement aux élèves – année scolaire 2014-2015

Il est porté à la connaissance des élèves de l’enseignement post-primaire habitant la commune de Käerjeng, que le formulaire  concernant l’allocation de la prime d’encouragement ci-joint peut être remis au Service Enseignement de la commune (bureau 109 au 1er étage) jusqu’au 30 septembre 2015 au plus tard. Lien pour le download du formulaire sur le site internet : www.kaerjeng.lu

Weider liesen