Jean-Marie Bruch
70, Radiologe, Käerjeng
Jean-Marie Bruch
Schäffe vun 1995 - 2011

De Menschen hëllefen, an hier Suergen eescht huelen as mäi Liewen. Dat zielt als Radiolog am Nidderkuerer Spidol wéi och als fréiere Schäffen a Conseiller. All dës Erfahrung well ech an eis Gemeng erabréngen. Dofir gin ech den 8. Oktober an der Gemeng Käerjeng mat der CSV an d’Gemengewahlen.