Comité CSV Käerjeng

CSV Bascharage- Foto: Serge Waldbillig
CSV Käerjeng

Président
Frank
Pirrotte
Vice-Président
Emmy
Kirsch-Meyers
Richard
Sturm
Secrétaire
Christian
Kirwel
Secrétaire adjoint
Dan
Majerus
Trésorier
Jean-Marie
Heiar
Membre
Luc
Bauer
Nadine
Braconnier
Fabienne
Braun-Sassel
Olivier
Broy
Jean-Marie
Bruch
Henri
De Jong
Marie-Jeanne
De Jong-Schambourg
Guy
Flohner
Christiane
Frisch-Erpelding
Alain
Geiben
Josy
Hames
Christophe
Kieffer
Romy
Kieffer-Thill
Marc
Klein
Marc
Muller
Patricia
Muller-Pesche
Maurice
Pandolfi
Louis
Philippe
Angela
Remesch
Annick
Santer-Gillen
Danielle
Schmit
Guy
Scholler
Jean-Claude
Scholtes
Sascha
Seresse
Thierry
Sturm
André
Wagner
Manuel
Wagner
Michel
Wolter