Comité CSV Käerjeng

CSV Bascharage- Foto: Serge Waldbillig
CSV Käerjeng

Président
Frank
Pirrotte
Vice-Président
Emmy
Kirsch-Meyers
Richard
Sturm
Secrétaire
Christian
Kirwel
Secrétaire adjoint
Dan
Majerus
Trésorier
Jean-Marie
Heiar
Membre
Arsène
Braun
Guy
Brosius
Jean-Marie
Bruch
Henri
De Jong
Marie-Jeanne
De Jong-Schambourg
Guy
Flohner
Marcel
Gillen
Josy
Hames
Steve
Hengesch
Lucien
Hoffelt
Henri
Jennetten
Claude
Kirsch
Marc
Klein
Marc
Muller
Nico
Palmieri
Maurice
Pandolfi
Angela
Remesch
Guy
Reuland
Romain
Ruscitti
Danielle
Schmit
Guy
Scholler
Fernand
Schroeder
Nathalie
Sonntag
Thierry
Sturm
Jean-François
Tacchini
Rachel
Thill
André
Wagner
Manuel
Wagner
Michel
Wolter